Disclaimer

Biosan streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie te geven. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Biosan niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.